Studie en documentatie van de Diagoonwoningen

Studie
Tijdens een bezoek aan het huis op nummer 32 kunt u ten behoeve van studieprojecten originele documentatie raadplegen, zoals de verkoopbrochure van de Diagoonwoningen, de verkoopbrochure van de nooit gerealiseerde Monogoonwoningen, tekeningen van plattegronden, doorsneden, aanzichten en enkele details, het bestek, originele krantenartikelen uit de eerste jaren na oplevering, en enkele documenten van de Stichting Experimentele Woningbouw.


Documentatie
Een aantal documenten en de originele schetsen zijn gedigitaliseerd en respectievelijk als pdf en jpg beschikbaar. U kunt deze aanvragen via e-mail: info@diagoonwoningdelft.nl

Een aanvraag wordt alleen gehonoreerd indien de reden voor de aanvraag wordt aangegeven, welk gebruik er van het materiaal gemaakt wordt, of en welke resultaten geproduceerd worden, en of er ten behoeve van deze site van (een deel van) de resultaten gebruik mag worden gemaakt, uiteraard met vermelding van de auteur.